page top

About JSCPT | Honorary members and meritorious members

  • Greetings from the President
  • History and Activities
  • Past Presidents and chairpersons of annual meeting
  • Board members
  • Representatives
  • Honorary members and meritorious members
  • Supporting members
  • Committees

Honorary members and meritorious members

Honorary members
Honorary members
Hirokuni, BEPPU Akio, EBIHARA Hirotoshi, ECHIZEN
Akio, FUJIMURA Junichi, HASEGAWA Hirokazu, HAYAKAWA
Shun, HIGUCHI Saichi, HOSODA Kenichi, INUI
Tadao, ITO Shigeru, KAGEYAMA Ryuichi, KATO
Shinichi, KAWAI Akira, KITABATAKE Shikifumi, KITAZAWA
Shinichi, KOBAYASHI Toshio, KUMAI Hideo, KUSUOKA
Shigeyuki, NAKANO Masahiro, NOMOTO Toshio, OGIHARA
Katsuji, OGUCHI Chikara, OGURA Kyoichi, OHASHI
Takao, SARUTA Jingoro, SHIMADA Kihachiro, SHIMIZU
Itsuro, SOBUE Kanji, TAKADA Fumimaro, TAKAKU
Kyoichi, TOTSUKA Kiichiro, TSUTANI Eiji, UCHIDA
Takanori, UEDA Noboru, YAMAZAKI Hajime, YASUHARA
Meritorious members
Meritorious members
Mitsuru, ADACHI Takeshi, AKIMOTO Hirotsugu, ATARASHI
Shoji, AWAZU Akira, FUJII Kazuaki, FUKUSHIMA
Hiroyuki, FURUKAWA Hideo, HAKUSUI Rokuro, HAMA
Toshiaki, HANAFUSA Minoru, HARADA Toru, HASHIMOTO
Kaoru, HATANAKA Jitsuo, HIGAKI Hiroshi, HIGUCHI
Ryohei, HORI Masayoshi, HORIOKA Hajime, IIJIMA
Hiroshi, INOUE Haruki, ITO Masaru, IWASAKI
Toshifumi, KAGIYA Tetsuya, KAMATAKI Yoshinori, KAMISAKI
Akira, KAMIYA Morio, KANNO Kiyohiko, KATAHIRA
Takao, KATO Hironaka, KAWASAKI Takuzo, KISHIMOTO
Mitsukazu, KITADA Yasuo, KODAMA Kazuhiro, KOHAMA
Yuichi, KOIKE Kazuoki, KONDO
Masato, KUCHII Kizuku, KURAMOTO Mikio, MASADA
Masaru, MINAMI Katsumasa, MIYASATO Noboru, MIZUTANI
Masahiro, MURATA Ikuo, NAGAYA Koichi, NAKAMURA
Nobuto, NAKAMURA Toshikatsu, NAKASHIMA Masayuki, NIWA
Akikazu, NOMURA Akihiro, OHNISHI Hiroyasu, OGATA
Kazushi, OHASHI Masako, OHNO Takeshi, OUCHI
Tomoji, OSAWA Matao, SAKANASHI Toshihiro, SAITO
Hideya, SAITO Ichiro, SAKUMA Takatoshi, SATO
Masashi, SASA Ysutsuna, SASAKI Hideyo, SHIMADA
Tetsuo, SATO Tomohide, SATO Koichiro, SHIMIZU
Hiroshi, SHIONOIRI Toshiaki, SUDO Shigeru, TAKECHI
Setsuya, TAKEUCHI Masaharu, TAKEYAMA Masatoshi, TANAKA
Ikuo, TANIGUCHI Shinichi, TSUNODA Masatoshi, TATEISHI
Kazushi, TAWARA Takeshi, TSUTSUMI Toshio, WATABE
Tsutomu, WATANABE Yasuhiro, WATANABE Shizuo, YAMADA
Isamu, YAMAMOTO Toshinori, YAMAMOTO Masato, YASUHARA
Mitsuhiro, YOKOTA Eiji, YUKAWA  

Page Top